Το Συμπόσιο έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της λαογραφίας καθώς και την ανάδειξη στο ευρύτερο κοινό άγνωστων πτυχών της παράδοσης.
Οι εισηγήσεις και βιντεοπροβολές θα
πραγματοποιηθούν το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου από τις 10:00 έως τις 16:00.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και φάκελος του συμποσίου.
Συντονιστική επιτροπή: 
Ροζαλία Ελευθεριάδου, Δημήτριος Μεταλληνός, Γεώργιος Λαδοβρέχης
Τηλ. επικοινωνίας: Συντονιστής του Συμποσίου 6970 862 562
Είσοδος ελεύθερη