Το Συμπόσιο έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της λαογραφίας καθώς και την ανάδειξη στο ευρύτερο κοινό άγνωστων πτυχών της παράδοσης.
Οι εισηγήσεις και βιντεοπροβολές θα