[1] Στρεσάρονται λιγότερο
Σε περιόδους έντονου άγχους, ο οργανισμός, για να