Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Άδειες μουσικής: όλες οι εξελίξεις και οι αλλαγές. Άρθρα & Συνεντεύξεις

kat_speakersΆρθρο του δικηγόρου Δημήτριου Ε. Κορωνάκη. Ο κ. Κορωνάκης ασχολείται αποκλειστικά με θέματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, Internet και τυχερών παιγνίων.
Από το τεύχος 46 (ΙΑΝ/ΦΕΒ 2013) του περιοδικού Snack and Coffee.
Η νέα υγειονομική διάταξη (Φ.Ε.Κ. 2718/2012, τεύχος β’) έφερε πράγματι σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, αλλά και της άδειας
μουσικών οργάνων.
Ας δούμε, λοιπόν, ποιες είναι αυτές! Σε πρώτο επίπεδο θα προσεγγίσουμε τις σημαντικές αλλαγές που έχουν λάβει χώρα για την έκδοση άδειας μουσικών οργάνων με ενισχυτή. Το άρθρο: Συγκεκριμένα, στο άρθρο 14, Β, 2 παράγραφος 2 προβλέπεται ρητά ότι “δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στις οποίες, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γίνεται χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80 db”.
Τι σημαίνει: Από την διάταξη αυτή, προκύπτει ότι δεν υπάρχουν πλέον οι περιορισμοί που έθετε η καταργηθείσα πλέον Υγειονομική διάταξη Α1β/8577/1983 στο άρθρο 41, η οποία όριζε ότι “δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκεδάσεως τα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39, στα οποία, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις, γίνεται χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.τ.όμ.), χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος, ανάλογης με τον χώρο, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο κατάστημα. Στα καταστήματα αυτά δεν επιτρέπεται ο χορός”.
Επιτρέπεται δηλαδή σήμερα, σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχει ζωντανή ορχήστρα (live music) με όλα τα μουσικά όργανα που επιθυμεί ο επιχειρηματίας και με χρήση ενισχυτή και μεγαφώνων, αρκεί η μέγιστη Α-ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα 80db.
Στην πράξη: Το πρακτικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της επιχείρησης είναι ότι πλέον οι επιχειρηματίες δεν θα φοβούνται την διαδικασία του αυτοφώρου, όταν έχουν ζωντανή ορχήστρα στα καταστήματά τους, αρκεί αυτή να παίζει μέχρι τα 80db. Επίσης, δε θα έχουν τις συνέπειες των διοικητικών κυρώσεων, ότι δηλαδή μετέτρεψαν το κατάστημά τους σε κέντρο διασκέδασης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός τους.
Το πρόβλημα: Μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 2012 πολλοί επιχειρηματίες πήγαιναν στους οικείους δήμους για να ζητήσουν άδεια μουσικών οργάνων, χωρίς τον περιορισμό που έθετε η προηγούμενη υγειονομική διάταξη, όμως λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των δημοτικών υπαλλήλων, οι τελευταίοι δεν δέχονταν τις αιτήσεις. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν είναι αρμόδιοι να κρίνουν αν ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορεί να έχει ζωντανή ορχήστρα ή ηχεία στον εξωτερικό χώρο. Αρμόδια για την γνωμοδότηση επί των θεμάτων αυτών είναι η αντίστοιχη Υγειονομική Υπηρεσία.
Τι πρέπει να γνωρίζετε: Αριστερά, μπορεί να δει κανείς ένα υπόδειγμα αίτησης για άδεια μουσικών οργάνων με ενισχυτή. Σε περίπτωση που κάποιος δημοτικός υπάλληλος αρνηθεί να παραλάβει την αίτησή σας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα του ζητήσετε να την πρωτοκολλήσει και να την αποστείλει στη Υγειονομική Υπηρεσία για γνωμοδότηση.
Ηχεία στον εξωτερικό χώρο
Ας δούμε τώρα ποιες εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί για την ύπαρξη ηχείων στον εξωτερικό χώρο.
Το άρθρο: Η νέα υγειονομική νομοθεσία επιτρέπει πλέον στους επιχειρηματίες να θέτουν ηχεία στον εξωτερικό χώρο του καταστήματός τους υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νέα νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 14, Β, 2 αναφέρει: “Στην περίπτωση που διαθέτουν και επιθυμούν χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλουν τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων”.
Τι σημαίνει: Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υγειονομική Διάταξη.
Στην πράξη: Τα αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία μετά από αυτοψία χωρίς την διενέργεια ηχομέτρησης. Τα δύο επιστρέφονται στο Δήμο και το ένα συνοδεύει την άδεια χρήσης μουσικής και επιδεικνύεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες. Αυτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΔ Α5/3010/1985, ελέγχουν τους όρους και την προβλεπόμενη ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Τι πρέπει να γνωρίζετε: Αρκεί να απευθυνθείτε σε μηχανικό για να συντάξει μία τεχνική έκθεση και να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο γραφείο έκδοσης αδειών μουσικής στον δήμο που ανήκει η επιχείρησή του.
Τι σας προτείνουμε…
Αυτό που προτείνουμε στους επιχειρηματίες είναι να αποφασίσουν από την αρχή για το ποιες άδειες μουσικής θέλουν να βγάλουν, για να αποφεύγουν περιττά έξοδα, παράβολα και αυτοψίες της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Δηλαδή είναι ορθότερο να αποφασίσει από την αρχή αν θέλει μόνο μία απλή άδεια μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα και για πόσα έτη ή/και άδεια μουσικών οργάνων και για πόσα έτη ή/και άδεια μουσικής με ηχεία στον εξωτερικό χώρο και για πόσα έτη.
 http://epoptes.wordpress.com/2013

Τα λάθη....

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.

Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για την εγκυρότητα του θέματος. Τα θέματα ειναι συλλογή ειδήσεων με σκοπό την ενημέρωση και την ψυχαγωγία του επισκέπτη.

Επίσης οι πληροφορίες που περιέχονται έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την γνωμάτευση του ιατρού σας ή την επίσκεψη σε άλλον ειδικό της υγείας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας. Δεν είμαστε οι ειδικοί ώστε να κάνουμε την πιστοποίηση της ορθότητας των σχετικών άρθρων.