Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

Εορτασμός Αγίου Ιακώβου Αδελφοθέου στο Καμάρι της Σαντορίνης 23.10.2011

Η παράδοση αναφέρει ότι ήταν ένας από τους γιους του Ιωσήφ από άλλη
γυναίκα, γι' αυτό ονομαζόταν αδελφός του Κυρίου. Η συγγενική του, όμως,
σχέση με τον Κύριο δεν είναι ομόφωνα καθορισμένη. Αλλά το γεγονός είναι
ότι ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος έγινε πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και είναι
αυτός που έγραψε την πρώτη Θεία Λειτουργία της χριστιανικής Εκκλησίας.

Ο
Ιάκωβος, λοιπόν, ποίμανε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων με δικαιοσύνη, με
γενναία στοργή και στερεότητα στην πίστη. Αυτό όμως, εξήγειρε τη
μοχθηρία και την κακουργία των Ιουδαίων. Αφού τον έπιασαν, τον έριξαν
πάνω από το πτερύγιο του Ναού, και ενώ ακόμα ήταν ζωντανός, τον
αποτελείωσαν με άγριο κτύπημα ροπάλου στο κεφάλι.


Έργο του
Ιακώβου είναι και η Καθολική Επιστολή του στην Καινή Διαθήκη, στην οποία
να τι μας συμβουλεύει, σχετικά με το πως πρέπει να χειριζόμαστε το λόγο
του Θεού: «Γίνεσθε ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι
ἑαυτούς» (Επιστολή Ιακώβου, α' 22). Δηλαδή να γίνεσθε εκτελεστές και
τηρητές του λόγου του Θεού και όχι μόνο ακροατές. Και να μη ξεγελάτε τον
εαυτό σας, με την ιδέα ότι είναι αρκετό και μόνον να ακούει κανείς το
λόγο.


Τέλος, η μνήμη του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, φέρεται
και την Κυριακή μετά την Γέννηση του Χριστού, μαζί με τη μνήμη του Δαβίδ
του Προφήτου και Ιωσήφ του μνήστορος, συνοδευόμενη με το ακόλουθο
δίστοιχο: «Σὺ τέκτονος παῖς, ἀλλ᾿ ἀδελφὸς Κυρίου, τοῦ πάντα τεκτήναντος,
ἐν λόγῳ, μάκαρ». Τελείται δε αύτω η Σύναξις εν τω σεπτώ αυτού Ναώ το
όντι ένδοθεν της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Χαλκοπρατείοις.


Πέρα από τον
εορτασμό του Αγίου Αρτεμίου που έγινε στο μικρό εκκλησάκι του αναφερόμενου Αγίου,
εορτάστηκε και σήμερα στο Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στο Καμάρι
της Σαντορίνης, μαζί με τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο.
Ακολουθεί ανάλογο φωφογραφικό υλικό από το αρχείο του Αρμενιστή

Δείτε το ακόλουθο βίντεο

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος δ’.
Ὡς
τοῦ Κυρίου Μαθητής, ἀνεδέξω δίκαιε τὸ Εὐαγγέλιον ὡς Μάρτυς ἔχεις τὸ
ἀπαράτρεπτον τὴν παρρησίαν ὡς Ἀδελφόθεος τὸ πρεσβεύειν ὡς Ἱεράρχης.
Ἱκέτευε Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.


Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς.

τοῦ Πατρὸς μονογενὴς Θεὸς Λόγος, ἐπιδημήσας πρὸς ἡμᾶς ἐπ' ἐσχάτων, τῶv
ἡμερῶν Ἰάκωβε θεσπέσιε, πρῶτον σε ἀνέδειξε τῶν Ἱεροσολύμων, Ποιμένα καὶ
Διδάσκαλον, καὶ πιστὸν οἰκονόμον, τῶν μυστηρίων τῶv πνευματικῶν, ὄθεv σε
πάντες τιμῶμεν Ἀπόστολε.


Ὁ Οἶκος
Τὸν
γόνον σε τοῦ Ἰωσήφ, καὶ Ἱεροσολύμων τὸν πρῶτον ἱεράρχην, Ἰάκωβε θεόπτα,
καὶ τοῦ Κυρίου ἀδελφὸν ὕμνοις ἐγκωμίων ἀνυμνοῦμεν εὐσεβῶς, καὶ πίστει
ἀνακράζομεν· Δώρησαι ἡμῖν δώρημα τέλειον ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων, καὶ
ἀπέλασον τὴν θλίψιν τὴν ἐπερχομένην καὶ ἐνεστῶσαν ἐκ πλήθους πταισμάτων·
ἐπῆραν γὰρ οἱ ἐχθροὶ καθ' ἡμῶν τὴν πτέρναν, καὶ ἐκύκλωσαν ἡμᾶς
Ἰσμαηλῖται· ὧν θραῦσον ταχὺ τὰ τόξα ἱεροφάντορ, ἵνα σε πάντες τιμῶμεν
Ἀπόστολε.


Άγιος Μεγαλομάρτυρας Αρτέμιος (+ 20 Οκτωβρίου) κλικ εδώ

Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος κλικ εδώ

Τα λάθη....

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.

Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για την εγκυρότητα του θέματος. Τα θέματα ειναι συλλογή ειδήσεων με σκοπό την ενημέρωση και την ψυχαγωγία του επισκέπτη.

Επίσης οι πληροφορίες που περιέχονται έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την γνωμάτευση του ιατρού σας ή την επίσκεψη σε άλλον ειδικό της υγείας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας. Δεν είμαστε οι ειδικοί ώστε να κάνουμε την πιστοποίηση της ορθότητας των σχετικών άρθρων.